Bouwstenen

We bieden een reeks concrete en specifieke bouwstenen aan om verbeteringen op typische security uitdagingen doelgericht aan te pakken. We verwachten dat het verbeteringsplan (uit de eerste fase), ongeacht de KMO, één of meerdere van deze typische uitdagingen zal omvatten. Daartoe hebben we een aantal standaard bouwstenen ontworpen die uw KMO moeten helpen deze uitdagingen aan te pakken.

Directe bedreigingsbeperking

Ransomware

Bescherming tegen ransomware en malware

Na implementatie van de verscheidene optimalisaties als onderdeel van dit pakket, samen met uzelf en/of uw IT-partner, zal uw KMO veel weerbaarder zijn tegen ransomware-aanvallen en in het algemeen ook malware-aanvallen.

Financiële fraude

Voorkomen van social engineering-gebaseerde financiële fraude

Implementatie van controles ter preventie van financiële fraude. Verhoogd bewustzijn van sleutelpersonen in betalingsprocessen om fraudegevallen tijdig te detecteren en te melden.

Phishing

Voorkomen van phishingaanvallen op het personeel

Creëert een blijvende bewustmaking rond de gevaren van phishing voor alle medewerkers.

DLP voor Microsoft 365

Bescherming tegen verlies en uitlekken van data met behulp van Microsoft 365

Verbeterde bewustmaking en bescherming tegen lekken van gevoelige data, alsook betere mogelijkheden om eventuele datalekken tijdig te kunnen in kaart brengen.

Datalekken

Bescherming tegen verlies en lekken van data

Verbeterde bescherming tegen het lekken van gevoelige gegevens.

Infrastructuursveiligheid

Intrusietest intern & extern

Uw KMO krijgt zicht op zijn externe en interne zwakheden en kan meteen de graad van beveiliging doelgericht verhogen onder gerichte begeleiding en coaching van NVISO.

Veilige netwerkarchitectuur

Een effectieve en onmiddellijke verbetering van de veiligheid van de netwerkarchitectuur van uw KMO, door mogelijke zwakheden aan te pakken, configuratieproblemen op langere termijn te voorkomen en beter gewapend te zijn tegen externe aanvallen (zoals ransomware).

Veilige systeemarchitectuur

Een effectieve en onmiddellijke verbetering van de veiligheid van de systeemarchitectuur van uw KMO, door mogelijke zwakheden aan te pakken, configuratieproblemen op langere termijn te voorkomen en beter gewapend te zijn tegen externe aanvallen (zoals ransomware).

Resilient Architecture

Na implementatie van dit pakket zal de weerbaarheid en de beschikbaarheid van het netwerk en de kritische systemen afgestemd zijn op de vereisten van uw KMO.

Gepriviligeerde toegangsbeheer

Privileged Access Management

Na implementatie van dit pakket zullen systeembeheerder rechten gelimiteerd zijn tot het strikt noodzakelijke. Dit heeft als gevolg dat malware infecties of verspreidingen sterk gelimiteerd worden en dusdanig de cybersecurity maturiteit verhoogt. Indien u gebruik maakt van een cloudsysteem, zal er een technologie geïmplementeerd worden die toegang voorziet gebaseerd op de rollen van de gebruiker, en delegatie van specifieke rollen mits goedkeuring.

Infrastructuur klaar voor incident response

De omgeving van uw KMO is beter voorbereid om een veiligheidsincident correct te behandelen en zo snel mogelijk af te sluiten. Zodanig wordt de mogelijke impact hiervan sterk gereduceerd.

Software veiligheid

Webapplicatie intrusietest

Hiermee kan uw KMO vrij snel en gericht de veiligheid van uw webapplicatie verbeteren, zodoende niet zijn eigen reputatie op spel te zetten, maar ook voldoende kwalitatief antwoord te bieden aan (potentiële) klanten en partners over de veiligheid van het product dat u aanbiedt.

Mobiele applicatie intrusietest

Hiermee kan uw KMO vrij snel en gericht de veiligheid van uw mobiele applicatie verbeteren, zodoende niet de eigen reputatie op het spel te zetten, maar ook voldoende kwalitatief antwoord te bieden aan (potentiële) klanten en partners over de veiligheid van het product dat u aanbiedt.

SSDLC implementatie

Verbetering van het ontwikkelingsproces en zodoende ervoor zorgen dat de ontwikkelde producten vrij zijn van zwakheden en beschermd tegen mogelijke externe aanvallen.

SSDLC bedreigingsmodellen

Verbetering van het ontwikkelingsproces en zodoende ervoor zorgen dat de ontwikkelde producten vrij zijn van zwakheden en beschermd tegen mogelijke externe aanvallen.

Training rond veilig ontwikkelen

Verbetering van de kennis van de softwareontwikkelaars zodat dat de ontwikkelde producten vrij zijn van zwakheden en beschermd tegen mogelijke externe aanvallen.

Algemeen beheer van cyber

Beheer en sturen van informatiebeveiliging (‘Governance initiatief’)

Door de opgezette beheersstructuur wordt de sturing rond cybersecurity een fundamenteel onderdeel van de onderneming. En met de gedragscode weet iedereen binnen de onderneming wat er van hem/haar verwacht wordt en hoe hij/zij moet handelen in het kader van informatiebeveiliging.

Updates en kwetsbaarheden beheren

Beheer van kwetsbaarheden en updates (‘Patch & Vulnerability management’)

Na implementatie van de geoptimaliseerde processen (voor het identificeren van kwetsbaarheden en het uitrollen van updates) zullen de kwetsbaarheden van de vijf meest kritische softwarecomponenten vanuit een cybersecurity perspectief aangepakt worden.

Toegangsbeheer verbeteren

Strikter en meer gestructureerd beheer van toegangsrechten en verdere beperking van rechten op meest kritische systemen.

Continuïteit & weerbaarheid

Een gedocumenteerd BCMS dat in lijn is met de belangrijkste internationale standaard op dat vlak. Een concreet actieplan om zeker te zijn dat u gepast kan reageren op een noodgeval, en een attestatierapport van de tests, zodat u kan aantonen naar de belanghebbenden dat dit proces effectief bestaat en werkt.

Bewustmaking

Verhoogde bewustmaking van risicovol gedrag voor systeembeheerders, verhoogde bewustmaking van de risico’s van phishing, zelfs voor meer ervaren gebruikers, en de lijst van mensen die deelgenomen hebben aan de training (die gebruikt kan worden voor interne leerdoelstellingen, of voor belanghebbenden).

Plannen voor incident response

De omgeving van uw KMO is beter voorbereid om een veiligheidsincident correct te behandelen en zo snel mogelijk af te sluiten. Zodanig wordt de mogelijke impact hiervan sterk gereduceerd.

Contact

NVISO - Contact Niels Torisaen NVISO - Agentschap Innoveren en Ondernemen
Thanks to: Pexels & Unsplash for the photographs / Vecteezy for the icons